Novinky

Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 15.2.2014

14.05.2014 10:40
   Z Á P I S N I C A  z členskej    schôdze   Miestnej  organizácie   Asociácie  policajtov   vo výslužbe, ktorá sa konala dňa 15.2.2014 o 14.00 hodine v budove  Poľovníckej chaty pri obci...

Zájazd pre členov MO APVV Dunajská Streda

14.05.2014 00:00
      OZNÁMENIE MO APVV Dunajská Streda oznamuje členom, že dňa 28.6.2014  organizuje jednodňový zájazd  : Alternatíva: Víkendová plavba  s lodivodom na Baťovom kanáli. Počas plavby z   prístavu Skalica sa budeme plaviť po hraničnom toku Baťovho...

Zápisnica z riadnej členskečj schôdze zo dňa 4.3.2011.

30.03.2011 20:17
        Základná organizácia Asociácie policajtov vo výslužbe v okrese Dunajská Streda.       Z Á P I S N I C A   z členskej    schôdze   Základnej  organizácie  ...