Informácie o nás

Sme nepolitické, dobrovoľné záujmové občianske združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, v okrese Dunajská Streda,ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového  dôchodku  alebo invalidného  výsluhového dôchodku  Našim cieľom je združovanieeľmi rýchlo urobiť prieskum záujmu  bez rozdielu hodnosti,  pohlavia,  rasy, farby  pleti, jazyka a náboženstva bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť, súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe. Sme súčasťou celorepublikovej Asociácie policajtov vo výslužbe.  Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.v

 

PROSBA

Administrátor webstránky prosí členov moapvv.ds,aby uprednostňovali elektronickú/ mail, sms/ komunikáciu pred klasickými poštovými zásielkami. Ide o akčnosť pri organizovaní zájazdov, posedení atď. Proste niekedy je potrebné veľmi rýchlo urobiť prieskum záujmu. Keď to uznáte za vhodné, pošlite Váš kontakt na našu mailovú adresu. Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                                                                                                  Admin.

Naši užívatelia

V tejto rubrike   budeme zverejňovať Vaše postrehy, návrhy, proste to, čo považujete za dôležité v činnosti miestnej orgnizácie alej aj v osobnom a pracovnom živote.  Fotografie,krátke videa  ktoré chcete pridať do našej fotogalérie, posielajte e-mailom  na našu mailovú adresu, ktorú nájdete na našej úvodnej strane. Môžete pridať aj komentár.

adminDS.